interesujące dokumenty

  interesting dokuments

patrz również: działalność wojskowa

 

Metryka urodzenia:

 

                    Birth Certificate - 1894

Urodzony w Koprzywnicy, powiat Sandomierski z ojca Józefa i matki Antoniny z domu Materkowska

Świadectwo z prośbą o przyjęcie do szkoły z 1909 roku

                      Świadectwo z prośbą o przyjęcie na naukę 

 

Ukończył szkołę realną pod kierownictwem S.Gieysztora w 1912 roku.

 

                    Walenty Rokwisz: School Graduation Certificate - 1912

 

Dowód osobisty

 

Personal ID - Walenty Rokwisz      Personal ID - Walenty Rokwisz

 

Dowód No 2523/7 wydano 14 lutego 1923 w Powiecie Rowieńskim, Województwo Wołyńskie.

Znajdują się w nim informacje osobiste takie jak kolor oczu, włosów etc. jak i znaki szczególne na twarzy (ospa).

Urodzony 12 lutego 1894 roku w Koprzywnicy, powiat Sandomierski, ziemia Radomska.

Imiona rodziców: Józef i Antonina

Znajomość języków obcych - polski i rosyjski

 

 

                Topographic map of Rowno neighbourhood 1900

 

Interesujące są również informacje o kolejnych miejscach zameldowania:

1. 1879 - miejscowość Berezno (pomyłka gdyż urodził się w 1894)

2. 1923 - miasto Kostopol

3. 1928 - wieś Małe Łąki, gmina Konebjewice

4. 1929 - wieś Leszno, gmina Radzików, powiat Błoński

5. 1930 - ulica Szara, Warszawa

 

12 maja 1921 roku nastąpił ślub z Jadwigą Drozdowską.

 

                Wedding with Jadwiga Drozdowska Certificate - 1921

W okresie pokoju podejmował różne wyzwania zawodowe.

W roku 1922 jest mianowany Burmistrzem Berezna

 

    Wolyn Nomination - major of Berezno        Work for Polish Railways - Warsaw

 

Pomimo inwalidztwa aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz kraju.

W 1935 jedzie do Krakowa by wziąć udział w akcji budowy Kopca Piłsudskiego

swojego ukochanego dowódcy z okresu Pułku Ułanów jak i 1-szej Brygady.

 

    Construction of Pilsudski Mound 1935            Commemorative poscard from of Pilsudski Mound 1935

 

Praca nad spisaniem historii wojennych (1914-1917)

 

Historyja - Kampania Karpacka 1914/15 Historyja - 1 Szwadron 1 Pułku Legionów Polskich Historyja - 5 Szwadron 2-go Pułku Ułanów cz.1 Historyja - 5 Szwadron 2-go Pułku Ułanów cz.2
1922
Mianowania na Burmistrza
Mianowanie na Burmistrza Berezna Mianowanie na Burmistrza Krastopola  

 

Pamiętniki bezrobotnych   

Instytut Gospodarstwa Społecznego - 1932

Pamiętniki bezrobotnych

 

Kryzys - Pamiętniki bezrobotnych

Polityka - nr 14 (3205) z dnia 2019-04-03; s. 56-58

Historia

Jakub Bożek

Łatanie świata

Wielki kryzys w II RP. Jak się mieszkało, co jadało, co nosiło i jak spędzało czas.

W stulecie pierwszego roku niepodległości II RP świętujemy przede wszystkim sukcesy tamtych czasów – a było ich wiele. Już samo zintegrowanie trzech zaborów z odmiennymi systemami prawnymi i siecią instytucji wymagało olbrzymiego wysiłku. Młodemu państwu ciążyły jednak rosnący autorytaryzm władzy, konflikty narodowościowe i ogromne różnice społeczne. Wzrostowi nierówności nie zapobiegły nawet rządowa polityka nakręcania koniunktury, wielkie inwestycje w Centralny Okręg Przemysłowy oraz rozbudowa Gdyni. Mimo wysiłków większość Polaków żyła skromnie, biednie, a wielu – na granicy przetrwania. Zwłaszcza gdy nadszedł wielki kryzys. Położenie tych, którzy znaleźli się w skrajnej biedzie, ilustrują wydane w 1933 r. „Pamiętniki bezrobotnych”. Jak wyglądała ich egzystencja?

 

 

end