Mateusz 2017

Go to Main Potempski Family Page

Write to the Page administrator

born:            Warsaw, 1985

e-mail:          mateusz.potempski@gmail.com

dzieci/children

 

  Rodzina

   Polski

  English

Introduction of easy access through the Page

W celu łatwiejszego poruszania się po tej stronie wprowadzono podział na lata:

1985 - 2001 - 2003 - 2004 - 2007 -koniec

For easier navigation througt out of this page there are marks which make jumps to certain period of time possible:

1985 - 2001 - 2003 - 2004 - 2007 - end

Link do strony mamy - Elżbieta

Link to Mom's Page - Elzbieta

Link do strony taty - Zbigniew

Link to Father's Page - Zbigniew

1993

Artykuł o Rodzinie Potempskich w Przeglądzie Technicznym

1993

Family Portrait: Potempscy. An article about Potempski Family in the Technical Review.

Administrator wielu stron WWW (internet)

Web Administrator of various WWW pages

Alarm do żagli - Żagle Artykuł w czasopiśmie Żagle  
Jazdów - Przewodnik Architektoniczny.. PAOJ - Przewodnik Architektoniczny Osiedla Jazdów  
PAOB - Przewodnik Architektoniczny Osiedla Boernerowo  

 

Zdjęcia i dokumenty

Photos and documents

1985

Świadectwo urodzenia

 

Potempscy na działce 
u dziadków na działce

1985

Birth Certificate 

Tatuś z dzidziusiami

1989

Z siostrzyczką i tatusiem

Mateusz - naprawiacz

1990

Na wakacjach z z tatą i Justyną w Świniotopie nad rzeką Liwiec.

1991

Fanatyk narciarstwa od młodych lat. Szczyrk, Karkonosze.

Odwiedź stronę skiing.

1991

Lover of skiing from early years. Szczyrk, Karkonosze Moutains, Poland

1992

Sprawdzamy jakość sprzętu przed lotem nad Półwyspem Helskim.

1992

Quality Control before flight over Hel Penisula, Poland.

1992

Pierwszy dzień w szkole podstawowej im. Monte Casino Nr. 70, Warszawa

1992

First day in School

1993

Komunia Mateusza, Warszawa. Od lewej - Zbigniew, Mateusz i Elżbieta

1993

Mateusz Communion, Zbigniew, Mateusz and Elzbieta

1994

Maniak komputerowy od młodości

 

SP 70 z wizytą w redakcji Życia Warszawy

Życie Warszawy 1994

1994

Working hard with a laptop computer

Rowerkowanie

1995

Szaleńcze jazdy rowerem nad Narwią

okolice działki

 

1998

Zwiedzanie Pragi z Justyną i tatą (Czechy). Zdjęcie na tle Zamku Hradczany.

1998

Badgastain, Austria. Z Mateuszem przy wyciągu w Sportgastain (3400m). Jedno z ulubionych hobby obydwu panów.

Audi - 1998
służbowe Audi - 1998

1998

Skiing with Mateusz in Badgastain, Austria

2000

Zdjęcie grupowe klasy w ostatnim roku nauki Szkoły Podstawowej nr 70, Warszawa. Rocznik Mateusza był ostatnim w tz. starym systemie (8 lat szkoły podstawowej, bez gimnazjum)

2000

Last class of Grammar School

2000

Wraz z dziadkami - Stanisław, Halina, Mateusz, Justyna na Majakowskiego, Warszawa

2000

With grandparents - Stanislaw, Halina, Mateusz, Justyna, Warsaw, Poland

2000

Aktywne uczestnictwo (sternik) w corocznych spływach żaglówkami z Zalewu Zegrzyńskiego (Warszawa), rzeką Pisą na Wielkie Jeziora Mazurskie.

2000

Active participation (skipper) in yearly yacht rafting from Zalew Zegrzynski (Warsaw) to Big Mazurian Lakes, Poland

2000

Pasjonat wycieczek górskich. Podczas wspinaczki z Tatą na szczycie Krywań, Tatry, Słowacja

 

Rysy 

 

Rysy - Mateusz z tatą 

2000

With Zbigniew at Krywan Peak, Slovac Tatra Mountains 

XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego

2000

Zdajemy do jednego z najlepszych liceów w Warszawie tj. XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

2000

Passed exam to the High School of Tadeusz Czacki in Warsaw, Poland

2000

XIII Festiwal Teatralny w Czackim, Warszawa.

W liceum od lat istnieje tradycja wystawiania przez każdą klasę sztuki teatralnej. W tym roku klasa 1-sza wystawiła sztukę autorską pt. "Kto pękł bębenek" (nagroda za debiut)

2000

XIII Drama Festival in Czacki, Warsaw.

Every class in the High School has to prepere a theatre play. This year, the first class prepared an oryginal play called "Who blew a drum" (1st prize for debut)

2001

Podczas wakacji z mamą Elżbietą i Justyną oraz przyjaciółmi w Bieszczadach, Polska

2001

With Mom and Justyna in Bieszczady Mountains

 

2001

XIV Festiwal Teatralny w Czackim, Warszawa, W tym roku klasa 2-ga wystawiła sztukę autorską pt. "Edukalipsa".

A było to 13-go grudnia - data jak i tytuł sztuki intrygująca.

2001

XIV Drama Festival in Czacki. This year, the second class prepared an oryginal play called "Educallipse"

2002

Patent sternika jachtowego

2002

Polish Yachting Association, Yacht Skipper Certyficate

2002

Uprawnienia instruktora narciarskiego

 

2002

Polish Ski Board, Instructor Certificate

2002

Prawybory prezydenckie w Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Patrz również

2002

Pre-Elections for a presidency in Poland in Warsaw High School (lyceum) T.Czacki in Warsaw

 

2002

Pierwsze spotkanie z żaglowcem sts F.Chopin podczas rejsu po Bałtyku. Kasia, Mateusz i Agata Stasińska

2002

First encounter with sts F.Chopin, Baltic Sea

2002

Zdobycie certyfikatu młodszego ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratownicznego, Warszawa

Szkolenie na instruktora

2002

Waterfront lifeguard certificate
Szkolenie na instruktora
(Zakopane - Berezik)

2003

Uczestnictwo w rejsie "Szkoły pod Żaglami" na sts. F.Chopin. Trasa rejsu to: Morze Śródziemne - Ocean Atlantycki - Karaiby.

Podczas odpoczynku na Wyspach Karaibskich (Bequia)

2003

Mateusz took part in a "School Afloat" on sts F.Chopin. They sailed: Mediterranean Sea - Atlantic Ocean - Caribbean Islands.

On Bequia Island on Caribbean Sea

2003

Zestawienie wydarzeń i zdjęcia z "przygody życia" czyli wyprawy na Karaiby na pokładzie sts F.Chopin

2003

Participation in the 14th School Afloat to Caribbean Sea on a board of sts F.Chopin.

2003

Odpoczynek na wyspie St.Lucia, Wyspy Karaibskie

2003

Relaxing on St Lucia Island, Caribbean Islands

2003

Spotkanie Klubu Szalonych Rodziców (KOR) w Poznaniu. Mateusz przebywał na rejsie "Szkoły pod Żaglami" na sts. F.Chopin. Rodzice zorganizowali klub samopomocy (co, gdzie i jak)

2003

"Creasy Parents" meeting  in Poznan. Mateusz took part in a "School Afloat" on sts F.Chopin. Parents organized a "club" for information exchange.

2003

XVI Festiwalu Teatralnego w Czackim, Warszawa. W tym roku klasa 4-ta wystawiła sztukę autorską pt. "Festiwal"

 

2003

XVI Theatre Drama in Czacki. This year, the forth class prepared an oryginal play called "Festival"

2003

Spotkania i działalność Bractwa Brygowego. Bractwo zostało utworzone w porcie Kartagena (Hiszpania) podczas rejsu "Szkoły pod Żaglami"

2003

Bryg Guild activities for sts F. Chopin

2003

Foto-Galeria Mateusza w Internecie na stronach OnePhoto

2003

Mateusz Foto-Gallery on internet pages of OnePhoto portal for photographers

2003

Ze starszą siostrą Joasią podczas Jej wakacji w Polsce. W domu na Narbutta, Warszawa

2003

Joasia and Mateusz.Narbutta street, Warsaw

 

2003

Portret rodzinny na Majakowskiego (Mateusz, Halina, Joasia, Stanisław, Justyna), Warszawa

2003

Family Portrait on Majakowskiego (Mateusz, Halina, Joasia, Stanisław, Justyna), Warsaw, Poland

2003

Strona przygotowana przez Mateusza po organizacji rejsu po Mazurach, Polska

2003

Page prepared by Mateusz after sailing on Mazury

2003

Wyciąg z Książeczki Żeglarskiej. Zaświadczenie o uczestnictwie w rejsach pełnomorskich poczynając od "Warszawskiej Nike", poprzez "Gwarek", "Głowacki" do najważniejszych na sts F.Chopin

2003

Yachtsman's Log Book

2003

Przy torcie z okazji 18-tych urodzin

 

2003

18 years old

2004

Podczas wyjazdu narciarskiego w Dolomity Włoskie organizowanego przez Mateusza dla grupy przyjaciół (zdjęcie poprzez kamerę internetową), Mounte Figo, Włochy.

Odwiedź stronę skiing.

2004

Picture taken via WebCamera (over internet). Durind a skiing camp organized by Mateusz to a group of friends. Mounte Figo, Italian Alps.

2004

Podczas "studniówki" z Karoliną Kazoń. Dom Technika na ul. Czackiego w Warszawie

2004

With Karolina, bal '100 days before Graduation'

2004

Absolwenci klasy 4c Liceum Czackiego w Warszawie

2004

Czacki Graduation from High School Class 4c

2004

Skocznia olimpijska w Oslo. Taka wysoka, trzeba było się wdrapać. To trochę wyżej niż trumsel na ukochanym żaglowcu. Wizyta w ramach rejsu Bałtyckiego na sts F.Chopin.

Olympic Ski Jump in Oslo

2004

Po wizycie załogi Chopina w Muzeum E.Munch'a w Oslo. Bardzo ciekawy artykuł z International Herald Tribune (ang.) nt. kradzieży dzieł sztuki

2004

After a visit of Chopin's People in Munch Museum, Oslo,Norway. Very interestin acticle in English in International Herald Tribune on stolen paitings.

2004

Klarowanie żagli na rejach, sts F.Chopin

 

2004

Changing sails on sts F.Chopin on Baltic Sea

2004

W towarzystwie Amundsena - Wojtek, Karolina i Mateusz. Muzeum morskie w Oslo, Norwegia

STS F.Chopin 2004

2004

Amundsen people - Wojtek, Karolina, Mateusz in Oslo, Norway

Christiania - a special place in Copenhagen

2004

Nocna wizyta w "wolnym kraju" Christiania w Kopenhadze. Część miasta zawładnięta przez ludzi wolnych, artystów, grajków i włóczęgów. Na odwrotnej stronie bramy wejściowej widnieje napis ostrzegający: "Uwaga właśnie wkraczasz do Państw Unii Europejskiej"

2004

Free land of Christiania in Copenhagen, Denmark. On the oposite side of the enterance gate there is an inscription: "Attenssion, you are entering countries of United Europe now"

2004

Ekipa Bractwa Brygowego zbiera siły przed wyjściem na wystawę Boat Show 2004 w Łodzi

2004

Bryg Guild group gettnig ready for exposition Boat Show 2004 in Lodz, Poland

2004

Ekipa Bractwa Brygowego reprezentująca sts F.Chopina na wystawie Polyacht w Gdańsku.

2004

Polyacht 2004 - Gdansk, Bryg Guild group advertizing sts F.Chopin

2004

Przygotowania do wystawienia sztuki na XVII Festiwalu Teatralnym w Liceum im. Czackiego w Warszawie - Liceum Mateusza. Tym razem aktorzy z wielu klas i z poza szkoły.

2004

Preparations for XVII Drama Festival in Czacki

2004

XVII Festiwal Teatralny w Czackim, Warszawa. W tym roku absolwenci pod wodzą Mateusza wystawili sztukę autorską pt. "Fontanna, czyli kamienne urządzenie, z którego wypływa woda"

 

2004

XVII Drama Festival in Czacki. This year, the graduates of the school prepared an oryginal play called "A fountain, a stonny instrument to provide a stream of water"

2004

Wigilia rodzinna na Kole, z Markiem i Mateuszem

2004

Christmas Eve - photo with Marek and Mateusz

2004

Wigilia na Kole. Mateusz, mama Elżbieta i Justyna

2004

Christmas Eve with Mom and Mateusz

2005

Uczestnictwo w wystawie Krak Żagiel 2005. Bractwo Brygowe reprezentuje interesy sts F.Chopin na targach żeglarskich.

Na zdjęciu drugi od lewej kapitan Krzysztof Baranowski

2005

Krak Zagiel 2005 - sail exibition.

On the photo, scecond from the left Capitan Krzysztof Baranowski

2005

Wizyta Kasi w Warszawie (Ola ,Mateusz,Kasia,Justyna)

2005

Kasia visit to Warsaw (Ola,Mateusz,Kasia,Justyna)

2005

Przygotowania do rejsu -Mazury 2005 dla młodzieży

 

2005

Organization of Sailing Camp for students

2005

Imieniny Babci Haliny (Ola Skowron, Mateusz, Kasia, Halina, Stanisław)

2005

Grand Mother Halina Namesday (Ola, Mateusz, Kasia, Halina, Stanislaw)

2005

Wizyta siostrzenicy Xiomary w Polsce w 2005 roku.

2005

Xiomara Cooper in Poland (2005)

2005

Praktyki pływowe Bractwa Brygowego na sławnym jachcie kapitana Krzysztofa Baranowskiego - "Lady B".

Morze Północne

2005

Sailing expedition on a famous jacht of capitan Krzysztof Baranowski - "Lady B". North Sea

XVIII Theatre Festival in Czacki Lyceum, Warsaw

2005

Kolejny, już XVIII Festiwal Teatralny w Czackim. Tym razem, już po raz kolejny pomaga intensywnie w sekcji informacyjnej.

2005

XVIII Drama Festival in Czacki, lyceum in Warsaw, Poland

 

Gospel singing

2006

Dopingujemy przyjaciół z towarzystwa połączonych wspólnych działań: Chopin-Szanty-Bractwo Brygowe-Czacki-Gospel

2006

Interconnected activities of Chopin-Shanties-Brig Guild-Czacki-Gospel.

sts F.Chopin - photo exhibition, Architecture Department, Warsaw University of Technology

2006

Wystawa fotografii wykonanych podczas rejsu na sts F.Chopin wykonanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

2006

Photo Exhibition presented at Architecture Department, Warsaw Technical University, Poland

2006

"Wielki Rejs" Bractwa Brygowego. Próby ożywienia działalności na rzecz wsparcia sts F.Chopin.

2006

"Big Cruise" of Brig Guild. Activities to promote sailing ship sts F.Chopin (School Afloat)

2006

Zmęczony - za dużo aktywności. Dokąd zmierzamy?

2006

Tired - too much activities. What to do?

2006

Stawiamy bandery Bractwa Brygowego i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej podczas rejsu Architektów po Bałtyku.

2006

Sailing with Architects on the sts F.Chopin, Baltic Sea.

Stowarzyszenie 'Bractwo Brygowe'

2006

Ogrom prac mających na celu rejestrację prawną (sądową)

 Stowarzyszenia Bractwo Brygowe

mające na celu popularyzację i organizację "Szkół pod Żaglami" oraz wspieranie żaglowca sts Fryderyk Chopin

2006

Activities for formal registration in the court of Warsaw of an

Associacion of Bractwo Brygowe

(Schoola Afloat and sts Fryderyk Chopin support)

2006

Uczestnictwo w otwartym konkursie architektonicznym:

Miasto i Demokracja - Przestrzeń Polskiej Wolności 2006

2006

Participation in an Open Archtecture Competition:

Town and Democracy of Warsaw - Space of Polish Freedom 2006.

A Short History of Brotherhood of Brig

2006

Krótka historia Bractwa Brygowego

2006

A Short History of Brotherhood of Brig

2006

Wigilia na Kole. Siostra i brat

2006

Christmas Eve. Sister and Brother.

sts F.Chopin - Tall Ships' Races 2007

2007

Nieprawdopodobny wkład czasu w organizację udziału

sts F.Chopin w regatach The Tall Ships' Races

Ciekawe zaproszenie.

2007

All preparations for sts F.Chopin participation in the World's the biggest sailing vessels race: The Tall Ships' Races - Baltic Sea.

2007

Konkurs "Muratora" - Przestrzeń

2007

"Murator" Conquest - space

Shanties in Czacki High School - Warsaw

2007

Szanty w Czackim

2007

Shanties in Czacki High School - Warsaw 

Golf - pierwszy samochód

2007

Golf - pierwszy samochód

 

Sound and Grace - information page

2007

Kolejna strona internetowa. Zapraszamy do ciekawego serwisu informacyjnego

2007

Sound'n'Grace - interesting Internet page

Mateusz Potempski - photo gallery in Internet

2007

Kolejna prezentacja zdjęć w Internecie

2007

One more presentation of beautiful photos by Mateusz

2007

Z siostrzenicą Xiomarą podczas Jej wizyty w Polsce.

2007

With niece Xiomara while her visit in Poland

The Tall Ships' Races Baltic 2007 - photo by Mateusz Potempski

2007

Ładna galeria zdjęć przesłana z Operacji Żagiel

2007

Visit a nice Galery of photos send from The Tall Ships' Races Baltic 2007

2007

Koło Naukowe Architektury Rodzinnej Politechniki Warszawskiej

2007

Activities to stimulate Family and Homeland Architecture

2008

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Internet Page

2008

University of Technology, Department of Architecture, Internet Page

2008

Dwaj Panowie P. - Jakub i Mateusz

Porównaj również: Trzej Panowie P. (1960)

2006

Two members of Potempski Clan - Jacob and Mateusz

Tracking to Folgefonna glacier

2008

Znów na ukochanym STS F.Chopin jako oficer podczas Baltic University Programme.

2006

As an officer on board of STS F.Chopin during Baltic University Programme.

2008

Spotkanie panów P.

Rośnie nowe pokolenie brydżystów

Mateusz i dziadek

2008

Meeting of Potempski Family

Activities in the Academic Council - Warsaw University of Technology

2008

Działalność w Samorządzie Akademickim

2008

Activities in the Academic Council - Warsaw University of Technology

Elizeum - Architecture study

2008

Elizeum - Koncepcje adaptacji i rozbudowy zabytkowej rotundy w Warszawie.

 

2008

Architectuarl concept to extension of Warsaw monuments.

 

Before

2008

Dotyk Renesansu: warsztat studentów we Florencji

After

Touches of Renaissance:

studying the Renaissance architecture in its authentic place

2009

Architektura - artykuł w Gazeta Wyborcza, Edukacja

21.04.2009

 

Wizyta Xio w Polsce

Xiomara goes to Poland

2009

2009 - wizyta Kasi w Warszawie.

 

Wigilia 2009

Rejsy Sylwestrowe Bractwa

Kontynuacja organizacji rejsów w okresie świątecznym od lat (2007, 2008, 2009)

2009

Podziękujmy

Koło Naukowe Architektury Rodzimej

Activities in Architekcure

2009 - prace w zakresie Architektury

Architektura 1/2009

2009 - Historia kołem się toczy, to już tyle lat!

2010

Zbieramy pamiątki po STS F.Chopin.

 

 

Uczestniczymy w zawodach tanecznych

Tancujemy

2010

Na urodzinach Taty

Vehicles

2010

Potempscy i ich środki lokomocji.

Mateusz z kapitanem Baranowskim omawiają szczegóły rekrutacji do nowej edycji Szkoły pod Żaglami

2010

2010

Udział w organizacji Dni Morza w Szczecinie

na żaglowcach F.Chopin, Iskra i Pogoria

Z Xio podczas pobytu w Polsce

2010

2010

Wybieramy się tym razem w Bieszczady

2010

Intensywne przygotowania do rejsu

(jako I-szy oficer) ze "Szkoła pod Żaglami"

Praca Dyplomowa - inżynierska 2011

2011

Bronimy na

Wydziale Architektury PW

Pracę Dyplomową

03.10.2010

Realizacja największego marzenia życia. Wyruszamy na "Szkoła pod Żaglami" jako I-szy oficer na STS F.Chopin

School Afloat - Somewhere on the Ocean

2010-2011

Somewhere on the Ocean

Resque action on the sea - STS F.Chopin

28.10.2010

Problemy z kontynuacją "Szkoła pod Żaglami"

copyright by Kasia Partyniak

24.11.2010

Prezent

Capitan Krzysztof Baranowski

2011

Kontynuacja działań na rzecz STS Fryderyk Chopin.

(z kapitanem Krzysztofem Baranowskim)

foto Mateusz Potempski

15.01.2011

Podczas urodzin dziadka.

Lady B

2011

Tym razem jako kapitan podczas majówki na Lady B.

Panowie Potempscy

2011

Imieniny babci Haliny

Lady B

2011

Jako kapitan podczas rejsów na Lady B.

Stowarzyszenie Bractwo Brygowe

2011

Rozstrojenie jaźni:

Architektura, Lady B, STS Fryderyk Chopin.

2011

Skype - coraz częściej jedyny środek komunikacji podczas rejsów żaglowcami

Lady B i STS Fryderyk Chopin

2011

Jako 1-szy oficer na Szkołę pod Żaglami.

2011

Nauczyciele - Dominika

Brigs of the World unite

2011

Film - Szkoła pod Żaglami 2011

Konrad Kwas

2012

Rodzeństwo razem w Warszawie

2012

urodzinki Justynki

2012

Na imprezce z Klementyną i Tatą u Mexicana

2012

Z rodzinką

2012

Przygotowania do kolejnego Rejsu Architektów

Birthday Party

2013

Z Klementyną podczas urodzinek siostry

Potempski Family 2013

2013

Wielkanoc

Justyna's Birthday

2014

Urodziny Justyny

Powstanie Warszawskie 2014  - Godzina W 2014
70-ta rocznica
Powstania Warszawskiego
Christmas 2014 in Warsaw 2014
Rodzinnie podczas Wigilii
Survival 2015 2015
Survival - nowe wyzwanie
Mateusz w Alpach 2015
Narciarskie Selfie w Dolomitach
The Tatusiek Day 2015
Obchodzimy Dzień Tatuśka
Wydział Architektury 2015
Na Wydziale Architektury PW
Elżbieta and Mateusz - 2015 2015
30-ci lat minęło, z mamą Elżbietą
Urodziny Mateusza - 2015 2015
Urodziny z Justyną i tatą
Diploma Celebration 2015 2015
Gratulujemy siostrze zdanego egzaminu magisterskiego
TEDI 2015
Mateusz i jego nowy pojazd TEDI
Otwarta Pracownia Jazdów 2016
Kolejna pasja czyli Jazdów
Mateusz w Powstańcem w tle 2016
Wspominamy dziadka powstańca
Jazdów 2016
Ogromne prace remontowe na Jazdowie
Biegacze 2016 2016
Szaleństwa biegowe
Wigilia 2016 2016
Wigilia 2016
Mateusz i Zbigniew 2017
Wyprawa na działkę
Alpy 2017 2017
Kontynuujemy szaleństwa narciarskie w Alpach
porównaj Chopok

czyli tworzymy konkurencję
Archi-przygody 2017
ARCHI-PRZYGODY
Działalność edukacyjna
Grandma with grand children 2017
Imieniny u babci
Zbigniew with kids 2017
Rodzinnie
Mateusz 2017 2017
W wirze działań w ramach Otwartej Pracowni Jazdów
Urodzinki 2018 2018
Kolejne urodziny taty
Marilleva 2018 2018
Kolejne szaleństwa w Marillevie
Porównaj 2004
Jazdów 2018 2018
Wywiad dla WarszawaWarsaw.com
Mateusz celebrating his BDay 2018
Obchodzimy hucznie B-Day.
Oczywiście w gronie przyjaciół na ukochanym Jazdowie
Sister und Brother
Urodzinki 2019 2019
obchodzimy urodziny Taty
Hania Reni - Jazdów 2019 2019
Koncert Hani Reni z okazji 55 edycji
Muzyki w Pracowni Jazdów
Domki Fińskie - Osiedle Jazdów 2019
Zaczyna się robić głośno na portalach internetowych
Domki Fińskie - Osiedle Jazdów
Family 2019 2019
Rodzinnie: Mateusz, Joasia, Andrzejek i Zbyszek


Jazdów - Śniadanie na trawie
Jazdów - Śniadanie na trawie Otwarta Pracownia Jazdów 2019
Walka o przyszłość
Otwartej Pracowni Jazdów
STS Pogoria 2019
Chwilowy przerywnik w nawale zajęć i obowiązków
Przypominamy historię
Pracownia Nauki i Przyrody
Zaczynamy od Morza Liguryjskiego ..i śledzimy
New Years Eve 2020 2020
To już lata 20-te! Sylwester 2019
2020 Potempscy 2020 z Mateuszem Razem
(od lewej)
Mateusz
Kasia
tata
Justyna

Joasia
Jazdów - Przewodnik Architektoniczny.. 2020
Ogromna praca nad opracowaniem PAOJ
Przewodnik Architektoniczny Osiedla Jazdów
Przewodnik Architektoniczny Osiedle Jazdów Przewodnik Architektoniczny Osiedle Jazdów
Instagram Witamy w świecie nowych rozwiązań - Instagram spotkanie na Kole 2020
Spotkanie na Kole
Kozi Wierch 2020 2020-11
Próbujemy normalności w czasach pandemii.
Po zdobyciu Świnicy podziwiamy zachód słońca na Kozim
OPJ - umowa najmu 2021
Ogromny sukces OPJ
Umowa najmu
rodzinnie wesoło 2021
rodzinnie wesoło
z Kasią
Wilczy Szaniec 2021
wykorzystujemy umiejętności żeglarskie z Kasią
7 Rejs Architekt.ów.ek 2021
7 Rejs Architekt.ów.ek
Fota Roku - fiordy 2022
FOTO ROKU
czyli Mateusz z przyjaciółmi
podskakują w
norweskich fiordach
Szpiglasowa 2022 z Lesya 2022
Szpiglasowa z Lesya
Wigilia ze Stasiem
Wigilia ze Stasiem 
Elbphilharmonie 2022
Krótki wypad z OPJ do Hamburga
Concert for Ucraine 2022
Liczne działania na rzecz Ukrainy
Pomoc dla Ukrainy - truck 2022
Pomoc dla Ukrainy - truck
Wnuczęta 2022 2022
rodzinnie
Lesya i Mateusz
nowe Narbutta
Parapetówa 2022
Parapetówa
Obsługa kijków 2022
instrukcja obsługi kijków
Urodziny Mateusza na Jazdowie Urodziny Mateusza na Jazdowie 2022
Urodziny Mateusza na Jazdowie
Dbamy o Pracownię 2023
Dbamy o Pracownię
Dwaj Panowie P by Lesya Dwaj Panowie P by Lesya
porównaj
 
z Mateuszem i Lesją 2023
u Tadzika z Mateuszem i Lesją
wujek Mateusz ze Stasiem  
2023 Rodzina 2023 Rodzinka Wybory 2023 2023
Tradycyjne zdjęcie
Wybory 2023

porównaj
10te urodziny Otwartego Jazdowa Bardzo ważna uroczystość
10te urodziny Otwartego Jazdowa
Jazdów - walka o przetrwanie Jazdów - walka o przetrwanie Święta 2023
2024 Chorwacja - Lesya i Mateusz rejs Architektów    Chorwacja
tradycyjny noworoczny
rejs Architektów
  Ślub Moniki i Zbigniewa Ślub Taty
             

 

end