Katarzyna Potempska              main            tree

 

born:                       London, 19-07-1988      

e-mail:                    kash_0788@yahoo.com

 

 

                                                                                                                                                             

 

                Nowa wesja strony                                                Page new version

info:

 

1988 -   Birth Certificate                                                     birth        - świadectwo chrztu

1999 -   Middleton Tribune                                                art fair       - artykuł prasowy: zajęcia w szkole, Middleton, IL, USA

2004 -   MHS Drama "The Crucible"  (p. 13/15)                   drama      - wystawienie sztuki "The Crucible" (strona 13)

2005 -   with Xiomara Cooper in Poland                              wizyta      - z Xiomarą podczas odwiedzin w Polsce

 

photos:

 1989 - with Ewa on the beach                                          bobas        - z mamą Ewą na plaży

 1991 - Warsaw, in front of a monument                            syrenka      - przy pomniku Syrenki, Warszawa

 1993 - a group in a preschool                                       przedszkole   - przedszkole, Gdańsk

 1993 - Kasia and Marek skiing                                         narty         - Tata Marek uczy jeździć na nartach, Zakopane

 2000 - Kasia with brothers                                              dzieciaki     - z braćmi, Middleton, IL, USA

 2003 - Three gracias Kasia, Justyna and Joasia                sopot         - trzy gracje (panny Potempskie: Kasia,Justyna i Joasia), Sopot

 2004 - Arrival at Chopin Airport                                        przylot        - przylot do Polski na lotnisku F.Chopina w Warszawie

 2004 - First day of Summer - Castle Square, Warsaw      zamkowy     - pierwszy dzień lata - Pl.Zamkowy z Justyną, Larysą i przyjaciółmi

 2004 - with Larisa - "drowning of garland" ceremony          wianki         - na Wisłą podczas ceremoni topienia wianków z Larysą

 2004 - Girls - Kasia, Larisa, Sandra and Justyna           dziewczyny    - Kasia, Larysa, Sandra i Justyna

 2005 - Christmas with brothers, Middleton, USA              christmas    - z braćmi przed stajenką z piernika, Middleton, USA

 2005 - Visit to Warsaw (Ola,Mateusz,Kasia,Justyna)       razem         - wizyta Kasi w Warszawie (Ola,Mateusz,Kasia,Justyna)

 2005 - Three gracias (Ola,Sanra,Kasia)                         dziewczyny   - Trzy gracje (Ola,Sanra,Kasia)

 2005 - Polish Cow Exibition (Sandra,Kasia,Ola)                krowa        - wystawa w Warszawie (Polska Krowa)

 2005 - Four happy mermaides (Kasia,Sandra,Ola)           syrenki        - cztery syrenki (Kasia,Sandra,Ola)

 2005 - Visit to Orliński's house (Monika,Kasia,Ola)          ogród          - z wizytą w domu Orlińskich (Monika,Kasia,Ola)

 2005 - Namesday (Ola,Mateusz,Kasia,Halina,Stanislaw)  imieniny      - imieniny Babci (Ola,Mateusz,Kasia,Halina,Stanisław)

 2005 - Sisters - Kasia and Justyna                                  siostry       - siostry - Kasia i Justyna

 2005 - "The Rurki Lovers" - Kasia and Zbyszek                  rurki         - pożeracze rurek, Stare Miasto, Warszawa, Kasia i Zbyszek