Edward Potempski

 

 

Zbiór wybranych nekrologów jakie się pojawiły w prasie codziennej po śmierci Edwarda Potempskiego

 

  

Collection of selected abituaries which had been published in Polish daily newspapers after the death of Edward Potempski

Profesor, inżynier elektryk
Długoletni Dyrektor Techniczny Fabryki Żarówek "CYRKON"
oraz Członek Zarządu Zjednoczonej Fabryki Żarówek S.A TUNGSTRAM w Warszawie
przeniósł się do wieczności dn. 21 września 1936 roku

Zmarły położył wielkie zasługi dla rozwoju naszej fabryki od jej założenia i jako człowiek nieskazitelnego charakteru zjednał sobie szacunek i szczerą sympatję.
Zgon Jego jest dla nas niepowetowaną stratą.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd i Dyrekcja Zjednoczenia Fabryki Żarówek S.A TUNGSRAM

Inżynier
Członek Zarządu Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie
zmarł w dniu 21 września
W zmarłym tracimy Zacnego Kolegę i zasłużonego Członka naszego Stowarzyszenia.
Cześć Jego nieodżałowanej pamięci.


Zarząd STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH

Inżynier Elektryk
zasłużóny członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek Komisji Rewizyjnej SEP, długoletni prezes b. Organizacji Gospodarki Świetlnej, czynny i niestrudzony działacz społeczny, wybitny fachowiec, najlepszy Kolego
Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Główny i Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Członek Rady Polskiego Związku Przedsiębiorstw Elektrotechnicznych
zmarł w dniu 21 września 1936 roku
W Zmarłym Związek traci wielkiego swego przyjaciela, doradcę i Kochanego Towarzysza pracy.
Cześć Jego Pamięci!

Wszystkim, którzy okazali dowody współczucia i ....

a w szczególności Ks. Prałatowi Michałowi Stefańskiemu, Ks.Ks. Proboszczom Adamowi Goszczyńskiemu, Janowi Błaszczakowi i Dr Janowi Krawczykowi, Ks.Ks. Kanonikom Franciszkowi Gąsiorowskiemu i Janowi Wasiakowi, oraz Ks. Profesorowi Dominikowi Dziewanowskiemu, Panu Rektorowi Ignacemu Radziszewskiemu za serdeczne słowa, wypowiedziane nad otwartą mogiłą oraz Panu Inżynierowi Stanisławowi Radziszewskiemu za wzruszające pożegnanie Zmarłego w imieniu Kolegów, Zarządowi Stowarzyszenia Techników Polskich, Filistrom i czynnym Członkom Korporacji Arkonia, Związkowi Filistrów Korporacji Z.A.G. Wisła, Zarządowi Elektrowni Miejskiej i najbliższym Towarzyszom pracy z Elektrowni. Zarządowi i Dyrekcji Zjednoczenej Fabryki Żarówek. Zarządowi Głównemu i Członkom Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pracownikom byłej fabryki 'Cyrkon'. Polskiemu Związkowi Przedsiębiorstw Elektrycznych, Małopolskiej Fabryce Żarówek, Gremium Sędziów Handlowych Warszawskiego Sądu Okręgowego, Gronu Najbliższych z Gimnazjum im. L.Rudzkiej, Kołu Zebrań Towarzyskich Stowarzyszenia Techników, Harcerzom 16 W.D.H, Kolegom, Przyjaciołom i Znajomym składają serdeczne podziękowanie
ŻONA, DZIECI I WNUCZKI