Polski

Podział administracyjny Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku.

  English

Administrative division of Poland in the XVII and XVII century

Historic Atlas pf Poland - Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Katrograficznych

Inflanty

Korona

Prusy Królewskie

Wielkie Księstwo Litewskie

 

 

Inflanty

woj. derpskie

woj. parnawskie

woj. wendeńskie

[woj. inflanckie - od 1667]

[obwód marienhauski]

[pow.dyncburski]

[pow. lucyński]

[pow.rzeżyćki]

 
 

Korona

Kujawy

woj.brzeskie-kujawskie

pow. brzeski

pow.kowalski

pow. kruszwicki

pow. przedecki

pow. radziejowski

woj. inowrocławskie

pow.bydgoski

pow. inowrocławski

ziemia dobrzyńska

pow. dobrzyński

pow. lipnowski

pow. rypiński

Małopolska

woj. krakowskie

pow.biecki [ziemia]

pow. krakowski [ziemia]

pow.ksiąski

pow. lelowski [ziemia]

pow. proszowski

pow. sądecko-czchowski [ziemia sądecka]

pow. Szczyrzycki

pow. śląski [księstwa Oświęcimskie, Siewierskie i Zatorskie - do XVII w.]

ziemia spiska [starostwo]

woj. lubelskie

pow. lubelski

pow. urzędowski

ziemia łukowska

woj. sandomierskie

pow. Chęciński

pow. opoczyński

pow. pilzneński [ziemia]

pow. radomski [ziemia]

pow. sandomierski

pow. wiślicki

pow. ziemia stężycka

Mazowsze

woj. mazowieckie

ziemia ciechanowska

pow. ciechanowski

pow. przasnyski

pow. sąchocki [czerwiński]

ziemia czerska

            pow. czerski

            pow. garwoliński

            pow. grójecki

            pow. warecki

ziemia liwska [powiat]

ziemia łomżyńska

pow. koleński

pow. łomżyński

pow. ostrołęcki

pow. zambrowski [ziemia]

ziemia nurska

pow.kamieńczykowski

pow. nurski

pow. ostrowski

ziemia rożańska

pow. makowski [ziemia]

pow. rożański

ziemia warszawska

pow. błoński

pow. tarczyński

pow. warszawski

ziemia wiska

pow. radziłłowski

pow. wąsoski

pow. wiski

ziemia wyszogrodzka [powiat]

ziemia zakroczymska

pow. nowomicjski

pow. serocki

pow. zakroczymski

woj. płockie

pow. bielski [ziemia]

pow. płocki [ziemia]

pow. płoński

pow. raciąski

pow. sierpecki

ziemia zawkrzeńska

pow. mławski [ziemia]

pow. niedzborski

pow. szreński [ziemia]

woj. rawskie

ziemia gostynińska

pow. gąbiński

pow. gostyniński

ziemia rawska

pow. bialski

pow. rawski

ziemia sochaczewska

pow. mszczonowski

pow.sochaczewski

Podlasie

woj. podlaskie

pow. bielski [ziemia]

pow.drohiczyński [ziemia]

pow. mielnicki [ziemia]

Pomorze

woj. pomorskie

pow. bytowski [1637-1657]

pow. człuchowski [ziemia]

pow. gdański

pow. kościerski [od XVII w.]

pow. lęborski [1637-1657]

pow. mirachowski [ziemia]

pow. nowski

pow. pucki [ziemia]

pow. skarszewski [od XVII w.]

pow. święcki [ziemia]

pow. tczewski [ziemia]

pow. tucholski [ziemia]

 
 

Prusy Królewskie

 

Księstwo Wannińskie [biskupstwo, województwo]

woj. chełmińskie

ziemia chehnińska

pow. chełmiński

pow. grudziądzki

pow. kowalewski

pow. radzyński

pow. toruński

ziemia michałowska

pow. brodnicki

pow. nowomiejski

woj. malborskie

pow. elbląski

pow. kiszpofski[dzierzgoński]

pow. malborski

pow. sztumski

Wielkopolska

woj. kaliskie

pow. gnieźnieński

pow. kaliski

pow. kcyński

pow. koniński

pow. nakielski [ziemia]

pow. pyzdrski

woj. łęczyckie

pow. brzeziński [ziemia]

pow. łęczycki [ziemia]

pow. orłowski [ziemia]

woj. poznańskie

pow. kościański

pow. poznański

pow. wałecki

starostwo drahimskie

ziemia wschowska

woj.sieradzkie

pow. piotrkowski

pow. radomszczański

pow. sieradzki

pow. szadkowski

ziemia wieluńska

pow. ostrzeszowski

pow. wieluński

[woj. gnieźnieńskie - od 1768]

ziemia piltyńska

[powiat, starostwo-od 1611]

Ziemie ruskie [ukraińskie]

woj. bełskie

pow. bełski [ziemia]

pow. buski [ziemia]

pow. grabowiecki [ziemia]

pow. horodelski [ziemia]

pow. lubaczowski

woj. bracławskic

pow. bracławski [zwinogrodzki]

pow. winnicki [ziemia]

woj. czemihowskie [1645-1667]

pow. czernichowski [ziemia]

pow.nowogrodzki [ziemia]

woj. kijowskie

pow. kijowski

pow. owrucki

pow.żytomierski [ziemia]

woj. podolskie [Podole]

pow. czerwonogrodzki

pow. kamieniecki [ziemia]

pow. latyczowski [ziemia]

woj. ruskie

ziemia halicka

pow. halicki

pow. kołomyjski

pow. trembowelski [ziemia]

ziemia lwowska

pow. lwowski

pow. żydaczowski

ziemia przemyska

pow. przemyski

pow. przeworski

ziemia sanocka [powiat]

woj. wołyńskie [Wołyń]

pow. krzemieniecki [ziemia]

pow. łucki [ziemia]

pow. włodzimierski

ziemia chełmska

pow. chełmski

pow. krasnostawski

 

Wielkie Księstwo Litewskie

 

Białoruś

woj. mińskie

pow. miński [ziemia]

pow. mozyrski [ziemia]

pow. rzeczycki

woj. mścisławskie

pow. mścisławski [ziemia]

woj. nowogródzkie

pow. nowogródzki [ziemia]

Księstwo Słuckie

pow. słonimski [ziemia]

pow. wołkowyski

woj. połockie

pow. połocki

woj. smoleńskie [do 1667]

pow. smoleński [ziemia]

pow. starodubski

woj. witebskie

pow. orszański

pow. Witebski [ziemia]

Litwa

woj. brzeskie-litewskie

pow. brzeski

pow. piński [ziemia]

woj. trockie

pow. grodzieński [ziemia]

pow. kowieński

pow. trocki [ziemia]

pow. upicki

woj. wileńskie

pow. brasławski [ziemia]

pow. lidzki

pow. oszmiański

pow. wileński

pow. wiłkomierski

Zamudź [Księstwo Żmudzkie, starostwo żmudzkie]

28 traktów [małych powiatów, starostw]