Niektóre inne ciekawe pamiątki

 

Some other documents

Zbysio Memoires

 

Back to main Zbigniew Page

1973

Po uroczystości wręczenia dyplomu magistra inżyniera otrzymuje osobiste życzenia-wierszyk od bliskiej koleżanki Małgosi Kośmickiej.

1973

A very personal and nice present from a friend after MSc graduation

 

1973

Pamiątka z jednej z wielu podróży. W owych czasach (koszty) przemieszczano się głównie pociągiem. Załączony bilet kolejowy w Związku Radzieckim. ZSRR.

1973

Souvenir  from one of many journeys. Enclosed a train ticket used in Soviet Union.

1973

Pamiątka z jednej z wielu podróży. Załączony banknot 1 rupia indyjska. Indie.

1973

Souvenir  from one of many journeys. Enclosed a banquenote one rupee. India.

1978

Interesujące z perspektywy lat wpisy i adnotacje do Dowodu Osobistego (archaicznie brzmiące nazwy państw tz bloku krajów socjalistycznych - część już nie istnieje):

 

Niniejszy dowód uprawnia do przekraczania granicy PRL i pobytu w państwach:
Ludowa Republika Bułgarii, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Niemiecka Republika Demokratyczna, Socjalistyczna Republika Rumunii, Węgierska Republika Ludowa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 

Wpis grupy krwi dokonany przez Instytut Hematologii, Warszawa

1973

Interesting annotations added to Personal Documents (ID):

2008

Pozdrowienia od drogich koleżanek z pracy

2008

Souvenir from girlfriends in Siemens

2009

Ciekawy dokument egzaminacyjny