born:            Gdansk,   1979

 

   Polski

  English

Link do strony Rodziców

 

Jakub - Trend University, Kanada

Jacob - Trend University, Canada

2000

Jakub: dyplom uzyskania stopnia Bachelor, Kanada

2000

Jacob: Trent University Diploma, Canada

 

2003

Jakub z rodzeństwem - Filip i Agnieszka, Kanada

2003

Jacob, Philip i Agnes, Canada

 

2006

Jakub: kończy studia z dyplomem magisterskim w Amsterdamie. Studia doktoranckie - Paryż.

2006

Jacob: Master Degree gained in Amsterdam. Now preparing for PhD in Paris.

2008

Dwaj Panowie P. - Jakub i Mateusz

Porównaj również: Trzej Panowie P. (1960)

2008

Two members of Potempski Clan - Jacob and Mateusz

2008

Jakub z wizytą u najstarszych Potempskich

2008

Jacob visiting the oldest Potempski

2010

Trent University

Jakub and Zana 2015

2015

Jakub i Zana

 

end