Halina Potempska - birth certificate

Urodzona w Warszawie 22 lipca 1924 roku

Halina Potempska - 1938 grammar school ID

Uczęszczała do Gimnazjum Państwowego w Warszawie na ul. Św. Barbary 4

Halina Potempska - tram pass 1941

gdzie dojeżdżała kolejką podmiejską EKD (Elektryczna Kolej Dojazdowa) z rodzinnych Włoch (obecnie dzielnica Warszawy)

Halina Potempska - occupation pass 1943

W czasach wojny uczyła się w Liceum oraz podejmowała liczne zajęcia unikając w ten sposób

wysyłki na roboty przymusowe (okupacja niemiecka)

 

Halina Potempska - Selfdefence Leaque