born:            Gdańsk,   1953

                        Gdańsk,   1957

e-mail:   apotempski@gmail.com

             evapo@rogers.com     

dzieci/children

Jakub

Filip

Agnieszka

     Magda

   Polski

  English

Link do strony w poprzedniej wersji

Stara wersja strony bez miniaturek zdjęć. Szybkie ładowanie.

Link to page in the old format

The old version of the page. No miniature images so the page loads quickly.

Link do strony Rodziców Andrzeja -Tadeusz i Maria

Link to Tadeusz and Maria (Andrew's Parents)

Link do strony syna - Jakub

Link to Jakub

1960

Trzej panowie P (Marek, Andrzej i Zbyszek), Gdańsk. Na pokładzie statku wycieczkowego "Mazowsze" na którym pełnił służbę Tadeusz Potempski (ojciec Andrzeja)

Gdańsk

1960

Marek, Andrzej and Zbyszek in Gdansk, Poland

1976

Zdjęcie rodzinne podczas ceremonii ślubu Ewy i Andrzeja Potempskiego. Gdańsk, Polska

1976

Family: Eve and Andrzej at wedding ceremony, Gdansk, Poland

Ewa, Reiki News, Kanada

Eve, Reiki News, Canada

Filip - DeviantArts, galeria

Filip - DeviantArts, galery

2003

Andrzej Potempski, Kanada

2003

Andrew, Canada

2003

Ewa Potempska, Kanada

2003

Eve, Canada

2003

dzieci: Jakub, Filip i Agnieszka, Kanada

2003

Jacob, Philip i Agnes, Canada

2003

wnuczka Magdalena, córka Agnieszki, Kanada

2003

Magdalena, Agnes daughter, Canada

2004

Filip: dyplom gry na fortepianie, Barrie, Kanada

 

2004

Filip's piano diploma, Canada

Blog Filipa

Philip's Blog

Andre Potempski

Informacje rodzinne w sieci

Aggie Potempski

Family info no the Web

2008

Filip i Jakub z wizytą u najstarszych Potempskich

2008

Filip and Jacob visiting the oldest Potempski

2008

Magda i Agnieszka czyli córka z Mamą

2008

Magdalena and Aggie

2009

Filip i narciarstwo

2009

Filip skiing

Aggie and Maggy

2013

Agnieszka z Magdą

Agnieszka 2015

2015

Agnieszka

Agnieszka i Magda

2015

Agnieszka z córką Magdą

Somwhere in Canada 2017
Andrzej - rodzinny weekend
       

 

end