Page administrator:

Zbigniew Potempski

Administrator strony:

Zbigniew Potempski

 

 

 

Introduction page for internet pages of the Potempski Family living mainly in Poland and USA. There is a variety of pages to choose. Click on the selected field (below) to get specific link to the page of a person You are interested:

website search technology

courtesy FreeFind freefind

advanced

FreeFind

Strona początkowa internetowych stron Rodziny Potempskich mieszkającej głównie w Warszawie i USA. Istnieje wiele stron do wyboru. Kliknij na wybrane pole (obrazek ze stroną tytułową - patrz poniżej) aby przejść do strony interesującej Cię osoby:

Genealogia Rodziny   

 i czasy współczesne:    

Genealogy of Potempski Family

Zbigniew: 

       Zbigniew Potempski Pages

You are =>

a guest on this page since February 15th, 2004     

<= jesteś

 gościem tej strony od       15.02.2004

     

Count for January 1st, 2013 =>     

7208

 <= stan licznika na 1 styczeń 2013